“„კომპლექსური და დაბალანსებული ინოვაციური მიდგომა პროექტიდან პროდუქტამდე, პროდუქტიდან მთლიანი პროექტის დასრულებამდე“,- ეს ის არის, რასაც ვპირდებით კლიენტს.

35 წლის განმავლობაში, არგუს ლიმიტედინ მონაწილეობდა მილსადენების მშენებლობის და რემონტის ყველა მნიშვნელოვან პროექტში, რაც განხორცილდა დსთ-ს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში.

არგუს ლიმიტედის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტთა გუნდი პროექტების შესრულების ყველა ეტაპზე იყენებს კომპლექსურ მიდგომას ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით.

არგუს ლიმიტედის 11 ოფისი, დანადგარების და მასალების 5 საწყობი განლაგებულია 7 ქვეყანაში, რაც უზრუნველყოფს სამუშაოების ეფექტიან და ოპერატიულ მართვას.

არგუს ლიმიტედი საქართველოს და კავკასიის რეგიონის მომხმარებელს მილსადენებთან სთავაზობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას:
 • ნავთობისა და გაზის მილსადენების პროექტების მომზადება;
 • მილსადენის შიდა და გარე შეფუთვა;
 • მილსადენების შემოწმება - NDT ტესტირება;
 • მილსადენების გარანტირებული შედუღება ავტომატური და ნახევრად ავტომატური მეთოდებით.
 • ნავთობისა და გაზის მილსადენების რემონტი და ტექნიკური მომსახურეობა;
 • ლოკალური დაზიანების დროებითი და საბოლოო აღმოფხვრა;
 • მილსადენების შიდა გაყვანილობის მოწყობა;
 • მილსადენების ანტიკოროზიული სისტემების დანერგვა;
 • პერსონალის სწავლება და ატესტაცია;
საპრეზენტაციო მასალები
კომპანიის შესახებ
საინჟინრო სამუშაოები და კონსალტინგი
შედუღება
შეფუთვა
დემო პროექტისთვის TANAP
კომაპნიის რეკორდები
 • წელი: 2009
 • ლოკაცია: რუსეთი
 • მილის ზომა: 40” OD
 • ოპერაცია: ავტომატური
 • რეკორდი: 301 ნაწიბური 16 საათში
 • წელი: 2014
 • ლოკაცია: ალაბამა, აშშ
 • მილის ზომა: 12” OD
 • რეკორდი: 307 ერთ ცვლაში და 4.7 კმ / 24 საათში