მილსადენები
მშენებლობა / შეკეთება / მომსახურება
მშენებლობა
პროექტების მენეჯმენტი
პარტნიორები
ISO ხარისხის სერთიფიკატი
არგუს ლიმიტედი ფლობს ISO 9001:2008
IPLOCA-ს ასოცირებული წევრი
International Pipe Line & Offshore Contractors Association