ძირითადი პარტნიორები
კომპანიის შესახებ
შინკარი არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანია. მას მინიჭებული აქვს BP კონტრაქტორის სტატუსი. შინკარი ფლობს თანამედროვე ტექნიკას და დანადგარებს, რომელთა გაქირავება საქართვლოში შესაძლებელია.
კომპანიის შესახებ
2005 წლიდან მოყოლებული შპს "გზა" წარმატებით და მაქსიმალურად სწრაფად ახორციელებს ყველა სახის სამშენებლო და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ქვეყნის წამყვან კომპანიებთან ერთად შპს "გზა"-მ შეასრულა არაერთი მსხვილ ბიუჯეტიანი პროექტი.
საპრეზენტაციო მასალები
ვიდეო
დემო